EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 115
 Online Ziyaretçi : 1
 Toplam Ziyaret : 1188589
   
 

DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

Gayrimenkul alanlar ve satanlarn, Vergi yasalarnda ve Harlar yasasnda yer alan baz zel hkmleri nceden bilmelerinde saysz yarar var. Gayrimenkul alanlarn; aldklar gayrimenkuln gemi yllarda emlak vergisi borcunun olup olmadna,
tapu deeri gsterilirken belirlenecek tutarn gelir vergisi ve har ynnden tad zellikler, verilecek olan ilk emlak vergisi beyannamesi ee yada ocua gayrimenkul alnmas gibi hususlar dikkat edilmesi gereken balca noktalar oluturuyor.Gayrimenkul satanlarnda; gayrimenkuln tapudaki sat deeri bu deerin gelir vergisi ve har ynnden nemi, sattan doan kazancn gelir vergisi irketlerin gayrimenkul satndaki vergi istisnas gibi hususlarda, satcnn dikkat etmesi gereken noktalar oluturuyor.

Aada gayrimenkul alanlarn ve satanlarn dikkat edecekleri noktalar, ayr ayr balklar altnda ele alnarak aklanmaya allmtr.

Gayrimenkul almnda dikkat edilecek noktalar
Gayrimenkuln gemi vergi borcu

zellikle, kullanlm gayrimenkul alanlarn, gayrimenkuln gemi yllardaki emlak vergisinin denip denmediini baka bir anlatmla, emlak vergisi borcunun olup olmadn aratrmalarnda yarar vardr. Bunun en pratik yolu, satcdaki makbuzlar alp kontrol etmek ve her ihtimale karda birer fotokopisini saklamaktr.

Emlak vergisi Yasas'nn 30.maddesinin son fkrasna gre; sat konusu gayrimenkuln, satld yl ve gemi yllara ait denmemi emlak vergisinin denmesinden, alc ve satc mteselsilen yani zincerleme olarak sorumlu tutulurlar. Gayrimenkul satn alan kii, dedii gemi yl emlak vergilerini faiziyle birlikte daha sonra nceki sahibine rcu edebilir (1).

Gayrimenkuln tapudaki deeri

Gayrimenkulun tapudaki deeri birka adan nemlidir.

 • Gelir Vergisi Asndan:
  Gayrimenkullerin, iktisap yani edinme tarihinden itibaren 4 yl iinde elden karlmasndan salanan kazan "Deer art kazanc" olarak beyan edilip gelir vergisinin denmesi gerekiyor (GVK geici md. 56/D-6) Satn ald gayrimenkul 4 yl iinde elden karmalar sz konusu olanlarn, gayrimenkuln maliyet bedeline esas olan, al bedelini dk gstermemelerinde yarar var. Aksi halde, 4 yl iinde satlmas sonucu ortaya gerein de zerinde bir kar kar(2).
 • Har Ynnden:
  2001 yl bandan itibaren gayrimenkullerin harca esas olan deeri yzde 56 orannda artt. Gayrimenkuln gerek al bedelinin tapu harcna esas olan tutardan dk olmas halinde, gerek al bedelinin tapu senedine yazlmasn tapu ilemleri srasnda talep etmek mmkndr. Bu durum zellikle kamu grevlilerini "mal beyan" ynnde nmzdeki yllarda da, vergi mkelleflerini de "nereden buldun" sorgulamas ynnden ilgilendiriyor.
 • Harcn Oran Ynnden:
  Gayrimenkul alm srasnda, hem alc hem de satc; Tapu harcna esas deer zerinden binde 15 orannda harc ayr ayr derler.
2001 Yl Gayrimenkul Harlar Oran (binde)
Gayrimenkul alm-satmnda (alc veya satc ayr ayr) 15
Gayrimenkullerin, sermaye irketlerine sermaye olarak konulmas 36
Yap kooperatiflerinin, ortaklarna datt gayrimenkullerin tapu ilerinde 1.8
Gayrimenkullerin miraslara intikalinde 9
Gayrimenkullerin ifraz,taksim ve birletirme ilerinden 9
Gayrimenkul ipoteinden salanan bor miktar zerinden 3.6
Kira szlemelerinde, kira sresinin tapuya tescilinde, hesaplanacak kira tutar zerinden szleme yoksa bir yllk kira bedeli zerinden 5.4
Arsa ve arazi zerine yeniden ina olunan binalarn tescilinde emlak (bina) vergisi deeri zerinden 15
Gayrimenkullerin, lnceye kadar bakma anlamasna dayanarak edinilmesinde, emlak vergisi deeri zerinden 15
Emlak Vergisi Beyannamesi

Gayrimenkul alanlarn "o yln sonuna kadar" emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor.buna gre rnein ocak 2001'de gayrimenkul alanlarn en ge 31 aralk 2001'e kadar emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. (EVK md. 23/c) emlak vergisi ise izleyen ylda yani 2002 den itibaren denmeye balanacak. Satld yln emlak vergisini ise satc deyecektir. Gayrimenkuln, bte ylnn son ay iinde, rnein Kasm aynda alnd durumlarda emlak vergisi beyannamesi gayrimenkuln alnd tarihten itibaren " ay ierisinde" verilecek (EVK md.23).

Ee ve ocua alnan gayrimenkul

Gayrimenkulun e yada ocua alnmas ancak demesinin aile reisi tarafndan yaplmas halinde "vazsz" yani karlksz bir intikal sz konusu olur. Bu ise veraset ve intikal vergisine tabidir. E yada ocuun beyanname verip yzde 5 - 15 arasnda oran deien, veraset ve intikal vergisini demeleri gerekir. Ancak aile reisinin ee yada ocua gayrimenkuln bedelini "bor olarak'' vermesi halinde herhangi bir vergileme sz konusu olamaz (4).

"Nereden buldun?" sorusu

Gayrimenkul alanlar gayrimenkuln bedelini "nereden buldun" eklinde soru ynetilmesi bununla ilgili yasann 2003 ylna kadar ertelenmesi nedeniyle sz konusu deildir. Ancak Vergi Usul Yasasnn 30/7. Maddesini de, ayrca gz nnde bulundurmak gerekiyor.

Gayrimenkul satnda dikkat edilecek noktalar Gayrimenkuln tapudaki sat deeri

2001 ylnda satlacak olan gayrimenkul kaa satlacak olursa olsun tapuda "asgari bir deer" gstermek gerekiyor. Sat srasnda gayrimenkuln 2000 ylndaki emlak vergisine esas deerini asgari yzde 56 orannda arttrmak zorunluluu var. rnein, 2000 ylndaki emlak vergisi deeri 100 milyar lira olan gayrimenkul 2001 ylnda satarken ister Ocak aynda ister Haziran yada Aralk aynda satlsn, alm satma esas tapu deerini asgari 156 milyar lira gstermek gerekiyor. Kukusuz bu deerin zerinde gsterilmesinde herhangi bir saknca yok. yani 200 milyar lirada gsterilebilir. Ancak ona gre har denir.

Gayrimenkuln gerek sat deeri

Gayrimenkulunzn, gerek sat deerinin, tapu harcna esas olan deerin altnda olmas halinde gerek alm satm bedelinin, tapu senedinde ayrca gsterilmesinin satc tarafndan talep edilmesi gerekiyor. Bu durumda, tapu harcna esas olan tutar zerinden har alnr, ancak tapu senedinde gerek sat bedeli yazlr.

denecek har

Gayrimenkul satnda, hem satc hem de alc, tapu harcna esas deer zerinde, binde 15 orannda harc ayr ayr derler.

Kazancn gelir vergisi

Gayrimenkuln iktisap yani edinme tarihinden itibaren 4 yl iinde satlmas halinde sattan doan kazan nedeniyle gelir vergisi denmesi sz konusu olabilir. Ancak 4 yllk sre getikten sonra satlmas halinde kazancn tutar ne olursa olsun gelir vergisi denmez. (GVK geici Md.56/D-6) Satlan gayrimenkul miras yada hibe yoluyla edinilmise sat bedeli ka milyar lira olursa ve ne zaman satlrsa satlsn,ortaya kan kazan nedeniyle gelir vergisi denmez.

irketlerin gayrimenkul sat

irketlerin, aktifinde kaytl olan gayrimenkulleri elden karmalar halinde,beyan edecekleri asgari deer, deyecekleri har oran aynen yukarda olduu gibidir. irketler gayrimenkuln sat nedeni ile fatura dzenlemek ve ayrca KDV tahsil etmek zorundadrlar. Gayrimenkul n satndan doan kazan da vergiye tabidir.

Kurumlar vergisi mkellefi olan irketler,en az 2 yldr iletmelerinin aktifinde kaytl olan gayrimenkul sattklarnda, sattan doan kazanc sermayelerine eklerlerse :

 • Gayrimenkul sat kazanc nedeni ile kurumlar vergisi demezler.
 • Tapu harc demezler.
 • Sat ilemi de KDV ye tabi tutulmaz.

Ancak sattan doan kazan nedeni ile yzde 15 stopaj derler.(KVK geicimd.28)

Satn belediyeye bildirilmesi

Gayrimenkuln satanlar, ilerde emlak vergisine p vergisine ynelik bir takiple karlaabilirler. Bunu nlemek iin gayrimenkuln satn yaptktan hemen sonra ilgili belediyeye bir dileke ile durumu bildirmelerinde yarar vardr.

Gayrimenkul satanlarn kazan vergisi

Gayrimenkuln iktisap (yani edinme) tarihinden itibaren 4 yl geciktikten sonra satlmas, rnein 1996 yada daha nceki yllardan edinilen gayrimenkuln satlmas halinde ka liraya satlrsa satlsn gelir vergisi denmeyecek (GVK geici md.56/D6).

Satlan gayrimenkuln edinme tarihten itibaren 4 yl iinde satlmas halinde ise ortaya kan kazan nedeni ile, gelir vergisi denmesi sz konusu olabilecek. Ancak gayrimenkuln miras yada hibe yoluyla edinildii durumlarda sat bedeli ka milyar lira olursa olsun gelir vergisi denmez. (GVK geici md.56/D6)

1- Kazancn hesab ve vergisi

Deer art kazanc olarak nitelendirilen gayrimenkul sat kazanc "iktisap tarihinden itibaren 4 yl iinde satlan" gayrimenkuller iin sz konusu.Bu sre getikten sonra gayrimenkul ka liraya satlrsa satlsn gelir vergisi denmez.(GVK geici md.56/D-6).rnein 10 mart 1997'de satn ald gayrimenkul 9 mart 2001 de satan ve bundan da 50 milyar lira kazan salayan bir kii bu kazanc nedeniyle gelir vergisi deyecek. Oysaki iki gn daha bekleyip 11 mart 2001'de sat yapsayd 50 milyarlk kazanc nedeni ile 50 lira dahi gelir vergisi demeyecekti.

Kazancn hesaplanmasnda emlak vergisi beyannamesi esas alnyor. rnein 1998 ylnda verilecek emlak vergisi beyannamesinde gsterilen deer "maliyet bedeli" olarak gz nne alnyor. Bu bedel, ekim 1998'den itibaren (gayrimenkuln satld ay hari) devlet istatistik enstitsnce (DE) belirlenen "toplam eya fiyat endeksindeki (TEFE) art orannda artrlarak" tespit olunuyor.

1999 yl kasm ve aralk aynda emlak vergisi beyannamesini yenileyenlerin yenileme yada ykseltme beyanlar deil 1998 yl beyan esas alnyor. Baka bir anlatmla gelir vergisi ynnden kasm ve aralk 1999'da ykseltilen emlak vergisi beyanlar hibir ie yaramyor.1998'den sonra alnan gayrimenkullerin ise iktisap bedeli yine DE tarafndan belirlenen TEFE art orannda ykseltilerek maliyet bedeli bulunur. Maliyet bedeli ile sat bedelinin kyaslanmas sonucu 3,5 milyar liray aan bir kazan ortaya karsa bu kazan gelir vergisine tabi olur.

2- Verginin hesab

Gayrimenkuln satndan doan ve 3,5 milyar liray aan kazan ksm zerinden, Gelir vergisi Kanunu'ndaki vergi "vergi tarifesine gre" yzde 20-45 arasnda deien gelir vergisi hesaplanr. Gelir vergisinin yzde 10'u kadar da "fon pay" tahakkuk ettirilir.

Sonu

Gayrimenkul alm-satmnda, ok sayda vergi ve har ile balantl zel durumlar sz konusu. Alm-satm ilemleri srasnda ve sonrasnda bunlarn gz nne alnmas ve o ynde ilem yaplmas, cezal uygulamalarla ve vergilerle karlamay nleyebilecek.

Bu arada dikkat edilmesi gereken bir baka husus da 4444 sayl yasa ile getirilen ve bir ksm yukarda aklanan dzenlemelerin, ileride yeni bir deiiklik olmad taktirde, 31.12.2002 tarihinde yrrlkten kalkmas ve 1 ocak 2003'ten itibaren 4369 sayl yasa ile getirilen baz dzenlemelerin yeniden yrrle girecek olmasyla ilgili. Bu nedenle, 2003 yl bandan itibaren yeni bir uygulama sz konusu olabilir.

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta