EMLAK ARA
 
Bölge :
Mevki :
Emlak Türü :
Kategori :
Fiyat Aralığı :
İlan No :
   
   
 
BANKALAR
   
 
   
 

   
 
EMLAK BİLGİLERİ
 
- Dikkat Edilecek Hususlar
- Akitli İşlemler
- Hukuk Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Tapu Harçları ve Vergiler
- Deprem Vergisi
- Emlak Vergi Kanunu
- Kiralama ile ilgili kanun
- İmar Kanunu
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Tapu Kanunu
   
 
YEREL BASIN
   
 
   
 
ULUSAL BASIN
   
 
   
 
BİZDEN HABERLER
 
   
   
 
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
 Bugünkü Ziyaret : 108
 Online Ziyaretçi : 1
 Toplam Ziyaret : 1188582
   
 

HUKUK BLGLER

TAINMAZ SATII NASIL YAPILIR?

Bir gayrmenkul sadece Tapu Sicil Mdrlnde satlr. Sat tapuda sicil muhafz nnde yaplmaldr.

ALI-SATI-POTEK

Noterler sat yetkilerine sahip deildir.

Hukuk Bilgileri

Noterde sadece SATI VAADݔ yaplbilir. Sat iin noterler baka bir ilem yapamazlar. Tanmazn bulunduu blge Tapu Sicil Mdrlne 2 vesikalk fotoraf, nfus czdanyla bavurulur. Tzel kiilerin sat yapabilmesi iin Ticaret Sicil Memurluundan yetki belgesi alnmas gerekir.

POTEK NEDR, NASIL YAPILIR?

Var olan veya doacak herhangi bir nedenden doan alaca temin etmek iin tanmaz zerine ipotek uygulanr. Sz konusu alacak salandnda ipotek tapuda fekkedilir (kaldrlr). Alacan denmesine ramen ipotek kaldrlmamsa , tanmazn bulunduu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine bavurulup ipotek fekkedilir. Bir tanmaz eer alc kabul ederse , zerindeki ipotekle birlikte satlabilir.

NTFA HAKKI NE DEMEKTR?

Bir tanmazdan faydalanmak hakkna intifa hakk denir. ntifa hakk sahibi malik olmak zorunda deildir. Ancak malik tarafndan bir kiiye intifa hakk verilirse bu hak o kiinin lmne dek srer. Ve bu hak hibir ekilde bakasna devir edilemez.

NAATTAN DARE ALINMASI MMKN MDR?

Tanmaz inaat halindeyken iinden bir daire seilip alnabilir. Ancak inaat tamamlanmadan kat mlkiyetine geilmediinden, kat irtifak tapusu alnabilir. Kat irtifak tapusu almadan bir kat zerinde yazlarak alm yaplmamaldr. nk sat koullar gereklemediinden satc daireyi irtifak tapusu ile bakalarna da satabilir. O halde halk arasnda el kad denilen imzal gayrimenkul sat belgesi, tazminat davas amakta delil olarak kullanlmaktan baka bir ie yaramaz.

TAPUDA ALIM SATIM VERG ORANLARI NEDR?

Tapuda tanmaz sat, belirtilen deer zerinden toplam % 3 dr. Bunun % 1,5i mal sahibine % 1,5i ise alcya aittir.

APARTMAN YNETM

Apartmanlarda oturmak belli sorumluluklar da beraberinde getirir. Ortak yaanan binann sorunlarna zm gtrmek ve gerekli hizmetleri yapmak iin ynetim kurullar oluturulmutur. ou zaman amatr bir ruhla alan bu kurullar, aslnda kanunlarla belirlenen maddeler nda almak zorundadr.

OTURMADIIM DARENN APARTMAN GDERLERNE TRAK ETMEK ZORUNDA MIYIM?

Dairenin maliki olduunuz mddete; otursanz da oturmasanz da giderlere itirak etmek zorundasnz. demelerinizi yapmadnz takdirde, ynetici aleyhinizde icra takibi yapabilir, mal varlnza haciz koyabilir. Ynetici bunun yannda, sizden aylk yzde 10 gibi yksek bir faiz talep edebilir. Yneticinin yapaca muamelelere kar sizin savunulacak pek bir hakknz olmayacaktr ve sonuta borcunuzu faizi, icra masraf ve avukat creti ile birlikte demek zorunda kalrsnz. te bu nedenlerle, ortak giderlerden hissenize den pay demenizde yarar var.

YAKIT BEDELNDE PAY ORANI NEDR?

Apartman sakinlerinin yakt bedelini ncelikle apartman ynetim planndan tetkik etmeleri gerekir. Ynetim plannda hangi dairelerin ne oranda yakt bedeli deyecei yazl olmaldr. Apartman sakinleri ynetim plannda gsterilen ekle uymak zorundadr, planda bu konuda aklk yoksa, Kat Mlkiyeti Kanununun ilgili hkmlerine gre, yakt giderini arsa pay orannda demeniz gerekecektir. Bu taktirde de dairenizin arsa payn renmeniz gerekir. Bunu da ya ynetim planndan, ya da daireyi size kiralayan ev sahibinizin tapu senedinden renirsiniz.

SU SAATLER ORTAK OLUNCA NE YAPMALI?

Bu durumda olanlar iin, ortak su parasnn bltrlmesi konusunda uygulanacak muhtelif bltrme usulleri vardr ve bunlardan hibiri iin tam adildir denilemez. Ancak binanzda yazla gidenler, seyahate kanlar para demezse, gndzleri alanlar da gndz evde olmadklar iin yar para demeyi teklif edecek, kk ocuu olanlar kklerin hesaba katlmamasn isteyecek, balkonu bulunmayanlar balkon ykadklar iin balkonu olanlarn dier kat sahiplerinden daha fazla demesi gerektiini ileri srecek ve akla gelmeyen bin trl ihtimal devreye sokularak i iinden klmaz hale gelecektir. Bunun iin kanunun da ngrd ekilde, bltrme srasnda ynetim plannda temel alnan usul, herkese tam olarak uygulanmaldr. Buna gre hi evde oturmayan kimseler dahi ortak giderlere katlacak ve ortak demeler yaplacaktr.

MALKLERN ZN ALINMADAN, TERASA KAAK KAT YAPILMISA

mar mevzuatn altst eden ve adna ksaca mar Aff denen yasalar serisi hemen her yl karlmaktadr. Uygulamas son derece zor olan ve bazen yerlemi hukuk kavramlarna ters de debilen bir mevzuattr. Buna bal yatrm kanunlar hakknda Yargtayn muhtelif itihatlar, zetle Kat Mlkiyeti Kanunu hkmleri yrrlkten kaldrlmadka, u anda bu kanuna tabi binalarn ortak yerlerinin igali, mar Aff mevzuatna girmemektedir. Bu uygulumalar hakknda idari yarg yoluna gidilmesi mmkndr. Ancak sonu alnmas 3 yldan aa deildir.

GR KATINDA OTURANLAR ASANSR GDERLERNE KATILMAK ZORUNDA MIDIR?

Kat Mlkiyeti Kanununa tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolay bunlarn masrafna itirakten kanlamaz. Ancak bunun aksine hkmler ynetim planna konabilir ve byle bir hkm de geerlidir. ounlukla uygulamada grdmz, bu tr bamsz kat maliklerinin asansr giderlerinden muaf tutulduudur. Eer ynetim plannda byle bir madde yoksa, konuyu bamsz blm malikleri toplantsnda gndeme getirerek, ynetim plan deiiklii talep edebilirsiniz. Bu toplantda adil bir karar alnmazsa, Kat Mlkiyeti Kanununun 33. maddesine gre, aka adalet kurallarna aykr durumun deitirilmesi ve adil bir hale getirilmesi iin, bulunduunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine bavurabilir, ynetim planndaki hkmn deitirilmesini talep edebilirsiniz.

APARTMAN YNETM PLANINDA TOPLANTI TARH TESPT EDLMEMSE

Ynetim plannda toplant zaman tespit edilmemi olduu hallerde kanun gerei takvim ylnn ilk ay iinde yaplmas gereken toplant, bu ayn birinci gnnden sonuncu gnne kadar (son gn dahil) yaplabilir. Son gn bir tatil gnne rastlasa da, bu sre uzamayacaktr. nk, Kat Malikleri Kurulunun mutlaka i gn iinde yaplmasn gerektiren bir ihtiya sz konusu deildir. Aksine gerek tatil gnleri, gerekse mesai saati dndaki zamanlar, kurul toplants iin daha elverilidir.

APARTMAN OLAAN TOPLANTISI, YNETM PLANINDA BELRTLEN ZAMANLARDA YA DA TAKVM YILININ LK AYI NDE YAPILMAMISA NE OLUR?

Bu gibi durumlarda, olaanst toplantlarn yaplmas mmkndr. Fakat olaanst toplanty gerektirecek nemli sebeplerin nceden grlebilmesi mmkn deildir ve hibir kat maliki, ynetim plannda belirlenmi tarihlerin ya da Ocak aynn dndaki bir zamanda yaplacak olan olaan toplanty beklemek durumunda braklmamaldr. Olaanst toplantlarda, toplantnn 15 gn nce kat maliklerine bildirileceine ilikin hkm de bu husustaki sakncay nispeten giderebilecektir.

APARTMAN YNETM KURULU YELNE SELECEK YELERDE ARANACAK ARTLAR NELERDR?

Kanunda, ynetim kurulu yeliine seilecek kimselerd? hangi niteliklerin bulunmas gerektii hususunda bir aklk yoktur. Sadece bu yelerin kat maliklerinin dndaki kimselerden de seilebilecei belirtilmitir. Ancak, grevin zellii dikkate alnrsa, bu yelerde gene de birtakm niteliklerin bulunmas gerektii sonucuna varlr. Ynetim kurulu yelerinde aranacak artlarla yneticide aranacak artlar arasnda bir fark sz konusu deildir.

YNETCNN KAT MALKLER KURULUNDAN KARAR ALMAKSIZIN YAPABLECE LER NELERDR?

Ynetici (veya ynetim kurulu), anatanmazn ynetimiyle ilgili btn ilerde yetkilidir. Ancak, ynetim plan ya da Kat Malikleri Kurulu, yneticinin yetkili olduu konularn snrn izmi olabilir. Bundan baka, ynetici, kat maliklerini ok nemli mali ykler altna sokabilecek ileri de, ancak Kat Malikleri Kurulundan karar aldktan sonra yapmaldr. Hangi ilerin kat maliklerine ar ykler getireceinin tayininde, ilgili binann konumu, nitelikleri ve oturanlarn ortalama gelir seyirleri ile sosyal durumlar gibi faktrler gz nne alnmaldr.

YNETMN DENET TARAFINDAN DENETLENMES NASIL YAPILIR?

Ynetici ( veya ynetim kurulu), deneti tarafndan ynetim dnemi boyunca denetlenir. Deneti, ynetim plannda ayr bir zaman ngrlmemise, Ocak ay iinde Kat Malikleri Kuruluna denetimin sonucunu bildiren bir rapor verir. Bu rapor, daha nceden oaltlarak kat maliklerine taahhtl mektupla gnderilir.

DENETNN TUTMAK ZORUNDA OLDUU DEFTERLER VAR MIDIR?

Deneti ( ya da denetim kurulu), tpk ynetici gibi, birden balayan sra numaralar tayan ve her sayfas noter mhryle tasdik edilmi bulunan ayr bir defter tutmak zorundadr. Bu deftere, denetilerin kararlar ve gerekli grlen dier hususlar yazlr. Bu defterin de, her yl Ocak ay iinde notere kapattrlmas uygun olur.

YNETCNN GREVNN SONA ERMES

Yneticinin grevi, normal halde, grev sresinin bitiminde kendiliinden sona erer. te yandan, ynetici ile kat malikleri arasndaki ilikinin vekalet olduu da bilinmektedir. Bu durumda, vekalet szlemesinin sona ermesine ilikin hkmler de uygulama alan bulacaktr. Genel olarak szlemelerin sona ermesiyle ilgili saylabilecek dier hkmler de burada uygulanabilir.

YNETM KURULU NASIL OLUTURULUR?

Kat malikleri anatanmazn ynetimini, kendi aralarnda veya dardan seecekleri bir yneticiye, yahut kiilik bir ynetim kuruluna verebilir. Kanun, ynetim kurulunun olumas iin kiinin bulunmasn aramsa da , bu saynn kesin olup olmad hususunda herhangi bir iaret yoktur. Buna gre ynetim kurulu, Kat Malikleri Kurulunca btn kat maliklerinin say ve arsa pay bakmndan ounluunun oyu ile atanr. Kanun bu atamann bir yl iin yaplacan, Kat Malikleri Kurulunun yllk toplantsnda bu ilemin yenileneceini belirtmitir (KMK 34/I ).

KMLER YNETM KURULU YES OLABLR?

Ynetim kurulu yelerinin kat malikleri arasndan seilmesi mmkn olduu gibi, dardan seilmesi de mmkndr. (KMK. 34/I). Kanunda, ynetim kurulu yeliine seilecek kimselerde hangi niteliklerin bulunmas gerektii hususunda bir aklk yoktur. Ancak grevin zellii dikkate alnrsa, bu yelerde yine de birtakm niteliklerin bulunmas gerektii sonucuna varlr. Ynetim kurulu yelerinde aranacak artlar (temyiz gcne sahip, reid olan, bedensel engeli olmayan, ahlaka, kiilik haklarna ve kamu dzenine saygl vb.), ynetci seiminde aranacak artlardan farkl deildir.

BNALARDA YNETC BULUNMASI KANUNEN ZORUNLU MUDUR?

Bamsz blm says 8 ya da daha fazla olan kat mlkiyetine tabi binalar iin bir ynetici tayin etmek kanunen zorunludur (34 / II ). Ancak anatanmazn btn bamsz blmleri tek bir kiinin mlkiyetindeyse, malik kanunen ynetici durumundadr.

YNETCNN GREV VE YETKLER NELERDR?

Kanun, yneticinin grevlerinin ynetim plannda gsterileceini hkme balamtr ( KMK 35 ). Ancak kanun, ynetim plannda aksine hkm yoksa, yneticinin grevlerini kendisinin saymas yoluna gitmitir. Buna gre; Kat Malikleri Kurulu nun ald kararlarn yerine getirilmesi; anayapnn kullanlmas, korunmas, bakm ve onarm, sigorta ettirilmesi; avanslarn toplanmas;ynetimle ilgili btn demelerin kabul;ynetimi ilgilendiren tebligatn kabulu; sre amna veya bir hakkn kaybna sebebiyet verilmemesi; anatanmazn korunmas ve bakm iin gerekli tedbirlerin alnmas; dava ve icra takibi yaplmas; bankada hesap atrlmas; Kat Malikleri Kurulu nu toplantya arma; iletme projesinin yaplmas; bildirimde bulunma; kanuni temsil yetkisini kullanmas grevleridir.

YNETCNN TUTMAK ZORUNDA OLDUU DEFTERLER NELERDR?

Ynetici kanunen sadece karar defteri tutmak zorundadr. Bu defterin her sayfas noter mhryle tasdik edilmelidir. Karar defterinin sayfalar mutlaka 1 den balayan sra numaras tamaldr. Ancak, uygulamada pek ok yneticinin iletme defteri, kasa defter gibi kanunen tutulmas zorunlu olmayan yardmc nitelikteki defterleri tuttuu da grlmektedir. Ynetici btn belgeleri bir dosya halinde dzenli biimde saklamaldr. Grev sresi bitiminde ise , btn defterleri yeni seilen yneticiye devretmelidir.

YNETC KM TARAFINDAN NASIL ATANIR, GREV SRES NE KADARDIR?

Kanunumuz yneticinin her yl yeniden atanacan, yani grevinin bir yl sreceini hkme balam bulunuyor. Yneticilik grevinin uzun sre yahut sresiz olarak belirli bir kiiye veya kurula verilmesi durumu, birtakm sakncalar dourabilir. Geri grevde kalmas sakncal grlen yneticinin , Kat Malikleri Kurulu karar ile grevine herzaman son verilmesi imkan da vardr. Yneticinin grevden alnmasn isteyen kat malikleri, bu konudaki isteini ilk nce Kat Malikleri Kurulu na gtrmek zorundadr. Ancak, bundan sonra bu istei reddeden kurul, kararn iptalini ve dolaysyla sz konusu yneticinin grevden alnmasn hakimden istemelidir.

EV KRALARKEN... KRA NEDR?

Kiralayann, bir eyin kullanmn kiracnn verdii bir bedel karlnda ve belli bir sre iin kiracya brakmasdr. Buna gre bir kimse, bir hakkn veya bir maln bir bedel karsnda onu kiralayan kimseye kullanmas veya yararlanmas iin brakmsa, bu iki kii arasnda kira ilikisi vardr. Bunlar arasndaki ilikiyi dzenleyen duruma kira szlemesi, aralarndaki ilikiye de kira denir.

KA ET KRA SZLEMES VARDIR?

ki eit kira szlemesi vardr; yazl kira szlemesi ve szl kira szlemesi. Kira szlemesinin yazl olarak yaplmasnda ispat asndan saysz fayda vardr. Hatta aktin noterde yaplmas, gelecekte olabilecek anlamazlklarn kolay ynden zm asndan salkl bir yoldur. Zira noterde yaplan bir szlemenin varlna, imzasna ve ieriine yaplan itirazlar kabul grmez. Kira akdi szl olarak da gerekletirilirse, szlemenin shhati ve ispat asndan zorluklar meydana gelebilir.

KRA BEDEL DENMEDNDE KRALAYAN NE YAPABLR?

Kirac, kira bedelini sresinde demedii takdirde konut sahibi noterden 30 gnlk ihtarname veya icradan 30 gnlk deme emri gnderir. 30 gn sonunda halen deme yoksa cra Tetkik Mercii ne bavurarak tahliye talep edebilir. Eer (ihtardan sonra) kira yatar, fakat bir yl iinde bu durum 2 kez gerekleirse, kontratn bitiminde Sulh Hukuk Mahkemesinde 2 hakl ihtar sebebiyle tahliye davas alabilir.

KRACININ FLASINDA KRA SZLEMES FESHEDLR M?

Bu konu Borlar Kanununda 261. maddeye gre dzenlenmitir. Eer kirac iflas ederse, birikmi ve ileyecek kira bedelleri iin, bunlar deyebileceine dair, mnasip bir sre iinde teminat da veremezse, o zaman kiralayan szlemeyi bu sebeple feshedebilir.

HAKLI HTAR NEDR?

Kirac kontratn balad gnden itibaren en ge 5 gn iinde kira parasn yatrmazsa konut sahibi kiray 30 gn iinde demesi iin noterden bir ihtarname veya icra dairesinden deme emri gnderir. Eer kira bedeli 30 gn ierisinde yatmazsa bu gnderilen ihtar hakl bir sebebe dayand iin Hakl htar saylr konut sahibi hakl ihtar gerekesiyle tahliye davas aabilir

BRDEN FAZLA KRACIDAN BAZILARI SZLEMEYE UYMAZSA

Kira szlemesi bir btndr. Bu nedenle sadece sorun karan kiracya deil, olumlu hareket etse bile btn kiraclara ayr ayr ihtarname ekmek gerekir.

APARTMAN GDERLER KRACIYA MI, EV SAHBNE M ATTR?

Kira akdine ortak giderlerin kiracya ait olduu yazl ise, kiracnn ahsi hizmetine ayrlanlar kiracya aittir. Bunlara rnek olarak kapc creti, ortak elektrik, ortak su paras veya yakt giderini verebiliriz. Anayapya ait masraflar ise ev sahibine ait olacaktr; Boya, badana, kalorifer kazan deitirilmesi gibi.

KRANIN DEVR NEDR?

Kiracnn, kira szlemesinin konusu olan kullanma hakkn devretmesidir.

KRA SZLEMESNN SREL OLMASI NEDR?

Kira szlemelerinin geerli olmas iin sreli olmas art olmamakla beraber, taraflar anlaarak kira szlemesini sreli yapabilirler. Taraflarn zgr iradeleri ile kararlatrdklar alt ay, bir yl, yl gibi belirli bir zaman ieren kira szlemelerine sreli kira szlemesi denir.

LNCEYE KADAR SREL KRA SZLEMES

Her ne kadar kira szlemesinin sresi lnceye kadar denmise de insann ne zaman lecei belli olmad iin szleme sresiz saylr. Bu nedenle de ve haslat kiras olmas sebebiyle kira balangcndan itibaren alt aylk dnemlere ayrlarak son alt aydan, yani bozulmas istenen tarihten alt ay nce kira szlemesini sona erdirme ihbarnda bulunularak bu szleme sona erdirilebilir. Sona erdirmeye karn kirac kiralanan boaltmazsa aleyhine boaltma davas alr.

TEMERRT NEDR?

Dar anlamyla temerrt, kiracnn kira szlemesine gre vermesi gerektii tarihte kira parasn vermemesi, ya da kira szlemesinde belirli bir zaman yoksa kiralayann verdii belli sre iinde kira parasn dememesidir.

KRA SZLEMES TAPUYA YAZILABLR M? BU YAZIM KRACIYA NASIL BR HAK SALAR?

Kural olarak kira szlemesi ahsi hak salar, bu nedenle kirac ve kiralayan szlemeden kaynaklanan haklarn sadece birbirlerine kar ne srebilirler, nc ahslara kar ileri sremezler.Ancak kirac ve kiralayan anlaarak yapm olduklar kira szlemesini tapuya yazdrabilirler. Bunun iin birlikte tapuya giderek istemde bulunmalar gerekir. Tapuya yazlan kira szlemesi bilhassa kirac iin ayni hak kuvvetinde bir hak salar. Bu nedenle kirac kira mddeti boyunca szlemeden kaynaklanan hakkn hem nc kiilere hem de bu yeri satn alan yeni malike kar ileri srebilir.

KMLER KRA SZLEMES YAPAMAZLAR?

yi ve kty ayrt edemeyenler, 18 yan doldurmayanlar, iyi ve kty ayrt etme yetenekleri olmasna ramen 18 yan doldurmayanlar (evlenme ile reit olma dnda) ve kstllarn tek bana yapm olduklar kira szlemeleri hkmszdr.

KRA SZLEMES YAZILI OLMALI MI?

Kira szlemeleri szl veya yazl olarak yaplabilir. Ancak szl szlemenin balang tarihini ispatlamak olduka g olduundan, kira szlemelerini yazl yapmak daha faydaldr. Taraflar kendi aralarnda yapabilecekleri gibi, szleme imzalarn noterde tasdik ettirebilirler. Dava aarken veya icra takibi yaparken kira szlemesinin balang tarihi yani gn, ay, yl ok nemlidir. Taraflardan birinin szlemeyi kaybetmesi halinde kar taraf kendi sylediklerini daha kolay olarak, elindeki szleme ile kantlayabilir.

KRA SZLEMESNDE HANG UNSURLAR BULUNMALI?

Szlemede iki tarafn ad ve adrseleri, aylk ve yllk kira miktar ile szleme sresi ve tanmazn durumu yazlr. Art miktar tespit edilir ve belirtilirse geerli olur. Demirba ve ortak giderlerin demelerinin kime ait olaca, varsa stopaj demesi hakknda bilgi ve kirann nereye denecei belirtilir. Kira szlemesi zerine yazlp geerli saylmayan tek husus; tahliye taahhddr. Bunun dnda yazan her ey geerlidir.

KRACININ KRA SZLEMESNE AYKIRI DAVRANMASI HALNDE NE OLUR?

Kiracnn szlemeye aykr bir eyleminden dolay aleyhine dava aabilmek iin ncelikle kiracya ihtarname ekerek bu ihtarname ile bir sre vererek olumsuz durumuna son vermesi istenmelidir. Bu ihtar ekilmeden dava almamas gerekir. Aksi takdirde davann reddi sz konusudur.

DEPOZTO YASAL MI?

Tanmaz kiralarnda depozito yasaldr. Kiracnn tanma durumunda brakaca borlar ile tanmaza vermi olduu zararlarn karlanmas iin depozito alnr. Tahliye halinde tanmazda bir hasar yoksa depozito iade edilir. Varsa mahkemece yaplacak tespit ve masraflar dlerek bakiye kiracya denir. spat bakmndan depozito miktarn yazmak ve imza altna almak gerekir. Depozito Trk Liras veya dviz olarak alnabilir.

KRA BEDEL KASTEN ALINMIYORSA NE YAPILABLR?

Kirac kira bedelini gnderdii halde kiralayan bu paray almamakta direnirse alacakl temerrdnden bahsedilebilir. Borlar kanununun 90. maddesine dayanarak kirac Sulh Hukuk Mahkemesine bavurarak deme yeri tayin edilmesini ister. Sulh Hukuk Mahkemesi bir bankay seer ve her ay kirann oraya yatrlmasna karar verir. Mahkemenin kararndan sonra kira bedellerini bu bankaya yatran kirac temerrtten yani bir tahliye nedeninden kurtulmu olur. Ancak bu ilemi yaptrmazsa ve kiralayan hakl ihtarlar gnderirse tahliye kanlmaz olur.

YENDEN NAAT VE TADLAT NEDENYLE KRACI TAHLYE EDLEBLR M?

Kiralayan, esasl bir biimde tadilat ve ina gerektiren gayrimenkuln tahliye edebilir. Ancak tadilat sonunda gayrimenkuln eski kiracya teklif etmek zorundadr. Bir ay iinde olumlu cevap gelmezse bakasna kiralayabilir. Aksi halde 3 yl bo tutmak zorundadr.

BORLAR YASASI BTN KRA LKLERNE UYGULANABLR M?

Borlar Yasas genel bir yasadr. Kirac ile kiralayan arasndaki kira alacandan kaynaklanan davalara uygulanr. Bununla beraber bir ksm maddeleri rnein; kiracnn ihtarname ekilmesine karn verilen sre iinde kiray dememesi nedeniyle, kiracnn temerrdnde btn kira ilikilerine ve yine kiracnn veya kiralayann hak ve ykmllklerinden kaynaklanan davalarda uygulanr. Ancak kiracnn kiralanan boaltmas ve kira parasnn artrlmas hususunda btn kira ilikilerinde uygulanamaz. Bu ynyle Borlar Yasas, kira ilikileri iin zel bir yasa olan 6570 sayl gayrimenkul kiralar hakkndaki yasa hkmlerinin uygulama alan dnda kalan yerlerde uygulanr.

KRALANANDA MEYDANA GELEN NEML EKSKLKLER KRACI TARAFINDAN YAPILABLR M?

Kiralananda kira szlemesi iinde meydana gelen nemli deiikliklerin kirac tarafndan yaplabilmesi iin; bu eksikliklerin kirac tarafndan yaplmasna kiralayan olur vermi olmaldr. Kirac kiralayana ihtarname ekmi, kiralayan eksiklii gidermemi ve yapm hususunda kiracya olur vermemise, kirac mahkemeye bavurarak bu eksikliin yaplmas iin izin alm olmaldr. Ancak bu iki durumda kirac kiralayan hesabna eksiklii giderebilir ve kira parasndan indirebilir. Eer kirac ne kiralayann olurunu, ne de mahkemeden izin almsa ve yine de kiralanandaki eksiklii yapmsa, yapt giderimi BY. 413 ve 414. maddelerine dayanarak kiralayandan isteyebilir.

MRAS HUKUKU

Kimler mirasdr, mirastan ne kadar pay alr, kimler alamaz, mirastan mahrum edilmek ne demektir, bu saymzda aklyoruz.

MRAS HUKUKU

Bir kiinin lmnden sonra ona ait hak ve mlklerin akbetinin ne olaca Medeni Kanun?da aklanmtr. Mirasbrakan miraslara mal, mlk brakabilecei gibi bor da brakabilir. Miraslar gerek kiiler olabilecei gibi tzel kiiler de olabilir. Ancak, tzel kii olarak yalnzca devlet miras olabilir. Miras Hukuku Anayasann teminat altndadr. Anayasa, herkes, mlkiyet ve miras haklarna sahiptir derken len kiilere ait haklara devletin el kolmasn yasaklayp lenin ailesine veya onun setii kiilere mirasnn kalmasn gvence altna almtr

MRAS PAYLARI

Medeni kanunun 439. maddesine gre birinci derecede miraslar mirasbrakann ocuklardr. Tm ocuklar eit pay alrlar. Mirasbrakandan nce len ocuklarn ocuklar mirasa girerler. ocuklar olmayan mirasbrakann miraslar ana babas, yoksa bykanne ve bykbabasdr.Nesebi sahih olmayan (yani evlilik d ocuk), dier evlilik ii ocuklarla ayn oranda mirasa itirak eder (1990 ylndan nce bu ocuklar 1/ 2 pay alrlard, 3678 sayl kanun ile bu durum dzeltilmitir).

EN MRAS PAYI

Medeni Kanunun 444. maddesi sa kalan ein dier miraslarla durumunu aklamtr. yle ki;

  • E, miras brakann ocuklar ile birlikte miras olursa, mirasn drtte biri.
  • Miras brakann anne baba veya kardeleriyle miras olursa, mirasn yars.
  • Miras brakann bykanne veya bykbabalar ile birlikte miras olursa mirasn drtte ne sahip olur.
  • Bu kiilerin hibiri yoksa, tm miras eine kalr.

EVLATLIIN DURUMU

Mirasbrakann salnda edindii evlatl ve onun ocuklar evlat edinenin ocuklaryla eit miras hakkna sahip olur. Ancak, evlat edinen kiiden nce len evlatla, evlat edinen miras olamaz.

MAHFUZ HSSE

Mirasbrakann; sa iken lme bal tasarrufla, ocuklar, ana ve babas, kz ve erkek kardeleri veya kars, kocasn, mirastan yoksun brakmas mmkn deildir. Bu kiilerin kanundan doan miraslk payna mahfuz hisse denir. Mahfuz hisse miktarlar yledir:

  • ocuklar iin kanuni miras hakknn drtte .
  • Ana babann herbiri iin kanuni miras haklarnn yars.
  • Kardelerden herbiri iin kanuni miras hakknn drtte biri.
  • Sa kalan e iin, ocuklarla birlikte miras olunmas halinde kanuni miras hakknn tm kalr.

MRASTAN YOKSUNLUK

Halk arasnda evlatlktan reddetmek, nfustan sildirmek eklinde bilinen mirastan iskat (karma) ve mirastan mahrumiyet ancak aadaki artlarda olur;

  • Miras, mirasbrakana veya yaknlarna kar ar bir su ilerse ya da mirasbrakana veya ailesine kar yasalardan doan ykmllkleri yerine getirmezse, mirasbrakan lmne bal bir tasarrufla bu kiiyi mirastan iskat edebilir.
  • Mirastan mahrumiyet ise; kasten mirasbrakan ldren veya buna teebbs edenler, zorla mirasbrakan lme bal tasarrufta bulunmaya (vasiyet gibi) veya bulunmamaya mecbur edenler, mirasbrakann yeniden yapamayaca lme bal tasarrufu gizleyen veya bozanlar, sonradan affedilseler bile mirastan mahrum olurlar.
Ancak, yukardaki her iki hal de, yani mirastan skat ve mirastan mahrumiyet halleri kiiseldir. Bunu yapan miraslarn ocuklarnn miras haklar devam eder, sadece bu kiiler mirastan pay alamazlar.

 
 
Copyright © 2008 - 2011 Garanti Emlak. Her Hakkı Saklıdır.   |   E-Posta